Metody oznakowania substancji niebezpiecznych

Poparzenie kwasami i inne podobne nieszczęścia mogą być wynikiem nie tylko nieostrożności pracownika, ale też złego oznakowania niebezpiecznych substancji bądź jego braku. Niezbędne jest więc dopilnowanie tej kwestii, zwłaszcza że przepisy prawa bardzo jasno mówią, że substancje mogące być groźne dla zdrowia ludzkiego muszą być opatrzone stosownym napisem. Wybór takich oznakowań można znaleźć na stronie https://www.bhpex.pl/sklep/oznakowanie-bezpieczenstwa/znaki-substancji-niebezpiecznych/. Są to wysokiej jakości produkty, spełniające wszystkie potrzebne normy i zwyczajnie przydatne.BHPEX Sp.j.
Sasankowa 1
65-012 Zielona Góra
tel. 68 411 40 00